Nieuws van Oude Meer

Voor geïnteresseerden staat op deze pagina een overzicht van de laatste nieuwberichten. Het gaat om nieuws over gebeurtenissen op het Business Park Oude Meer en andere relevante berichten. Klik op de lees meer knop om de complete artikelen te kunnen bekijken.

  Hinder door graafwerkzaamheden

  woensdag 04 april 2018

  Vanaf 5 april worden er door de BAM Infra 2 grote tracés ten behoeve van glasvezel gegraven. Eén van de tracés loopt vanaf de Pudongweg via de Fokkerweg naar de hoek Cessnalaan. Hierbij kan enige hinder ontstaan op het fietspad aan de Fokkerweg.

  Voortgang aanpak parkeerproblematiek (Bellsingel)

  dinsdag 20 maart 2018

  Zoals al eerder gecommuniceerd is de parkeerproblematiek onlosmakelijk verbonden met de komende Hoogwaardig Openbaar Vervoerroute (de buslijn die langs het terrein loopt). Dit zijn langdurige processen. De Bellsingel vraagt i.v.m. de gevaarlijke situatie om een snellere aanpak.

  Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  dinsdag 20 maart 2018

  Heeft u als ondernemer ook weleens het gevoel bij een andere onderneming “dat kan niet kloppen. Ik zie er nooit een klant en toch moet die hoge huur opgebracht worden”. Mogelijk heeft u gelijk en is er sprake van een netwerk dat zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld.

  Wij zoeken u!

  dinsdag 13 maart 2018

  Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden (m/v) voor de Stichting Parkmanagement Schipholregio.

  Het is van belang dat het bestuur voor een deel uit vertegenwoordigers van de gevestigde bedrijven bestaat. Gaat de ontwikkeling van ons Business Park u ook aan het hart en wilt u hierover meepraten?

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark