Nieuws van Oude Meer

Voor geïnteresseerden staat op deze pagina een overzicht van de laatste nieuwberichten. Het gaat om nieuws over gebeurtenissen op het Business Park Oude Meer en andere relevante berichten. Klik op de lees meer knop om de complete artikelen te kunnen bekijken.

  Update parkeerregime

  dinsdag 02 augustus 2022

  U hebt kunnen waarnemen dat de uitrol van het parkeerregime met de daarbij behorende vergunningen niet voor 1 juli is geïmplementeerd door de gemeente. Er is aangegeven dat dit door interne aangelegenheden wederom niet is gehaald.

  Update aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer

  dinsdag 02 augustus 2022

  Het is al een tijd geleden dat we over de stand van zaken van het project met u gecommuniceerd hebben. Even een terugblik:

  In 2016 is de Vervoerregio gestart met het organiseren van begeleidingsgroep voor de aanleg van de vrij-liggende busbanen rondom Schiphol. De Schipholring voor het openbaar...

  Subsidie voor netcongestie-oplossingen: SON-regeling

  donderdag 21 juli 2022

  Goed nieuws: bedrijven die gezamenlijk stroom willen delen op een bedrijventerrein of overtollige zonnestroom willen opslaan in een batterij kunnen daarvoor subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland.

  Update aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

  donderdag 21 juli 2022

  Dit voorjaar heeft de provincie NH aangegeven dat de voorbereidingen van het project i.v.m. capaciteit wederom heeft stilgelegen, maar dat de herstart in de zomer zal plaats vinden. De gemaakte afspraken zullen herzien worden en met Parkmanagement besproken worden.

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark