Business Park Oude Meer

Business Park Oude Meer in de gemeente Haarlemmermeer is een luchthavengebonden terrein van 55 hectare en ligt ten zuiden van Schiphol. Het terrein is ontwikkeld door SADC en sinds de ontwikkeling in de jaren negentig wordt het beheer van de openbare ruimte deels vanuit een parkmanagement organisatie uitgevoerd. Gemeente Haarlemmermeer participeert samen met de deelnemende bedrijven in de stichting Parkmanagement Schipholregio.

Het laatste nieuws

Hier leest u het laatste nieuws dat wij bekend hebben gemaakt. Het volledige nieuwsoverzicht inzien? Bekijk dan onze nieuwspagina.

  Gedeelte Koolhovelaan 5 weken afgesloten

  dinsdag 28 februari 2023

  Voor de aanleg van een kabelverbinding wordt de bocht in de Koolhovenlaan tijdelijk afgesloten. Vanaf 27 maart 2023 t/m half april is de bocht van de Koolhovenlaan volledig afgesloten. Hierna zullen er nog wel verkeersmaatregelen van kracht zijn maar is de weg niet in zijn geheel afgesloten.

  Kosteloze workshop: Meer circulaire eocnomie en minder afval

  dinsdag 28 februari 2023

  Slechts 25% van het afval in de MKB-sector wordt hergebruikt. Vaker dan grote bedrijven ondervinden MKB-bedrijven problemen bij de implementatie van een circulaire aanpak vanwege hun beperkte organisatorische, technische en financiële capaciteit. Het Upcycle Your Waste project heeft hier de...

  Voortgang uitvoering parkeerregime

  dinsdag 14 februari 2023

  De overlast door geparkeerde vrachtwagens neemt langzaam wat af. Op dit moment wordt er nog niet beboet of weggesleept. Er kan pas actief gehandhaafd worden als alle diensten/parkeerautomaten goed ingeregeld zijn, maar dit betreft maatwerk. De verwachting is dat dit binnen een paar weken...

  Nieuwe beleidsregels PFAS

  woensdag 25 januari 2023

  Onlangs heeft de Gedeputeerde Staten van de provincie N-H nieuwe beleidsregels PFAS vastgesteld en dit ook gepubliceerd. Deze regels zijn veel strenger dan in het oude beleid. De rechtsprocedure (Hoger beroep bij de Raad van State) die vanuit de Stichting en omliggende ‘parkmanagement’organisaties...

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark