Zinvolle Contribuantenbijeenkomst 10 juli Intel

dinsdag 11 juli 2017

- Parkeerproblematiek vrachtwagens/herinrichting Fokkerweg (tussen Yamaha en iQor). 

De herinrichting van de Fokkerweg zal waarschijnlijk dit najaar plaatsvinden. De gemeente zal in juli Parkmanagement de definitieve planning sturen.
Het gaat om een tijdelijke herinrichting van de Fokkerweg. Het doel is om de locaties die nu veel overlast ervaren van de geparkeerde vrachtwagens zoals Bellsingel, Douglassingel en Cessnalaan te ontlasten en hier passende verkeersmaatregelen te nemen met handhaving. Deze zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is vanuit politie en Parkmanagement een voorstel gedaan richting gemeente over mogelijke verkeersoplossingen.
Voor toekomstige bestendige parkeerlocaties gaat Parkmanagement met stakeholders (gemeente, aangrenzende bedrijvenparken, ontwikkelaars en Schiphol) in gesprek.

- Er is een toelichting geweest op de financiële situatie van de Stichting die als doel heeft:

  • De kwaliteit van de fysieke omgeving en leefbaarheid op bedrijventerrein Oude Meer te verhogen. 
  • De onderlinge samenwerking en cohesie tussen de bedrijven te bevorderen (netwerk).
  • De samenwerking tussen bedrijven en gemeente te bevorderen    en te vergroten. de belangen van de bedrijven te behartigen.

We kunnen concluderen dat we een financieel gezonde stichting zijn.

- De Vervoerregio kwam een presentatie geven over de toekomstige Schipholring.
Parkmanagement, bestuur en Verhoef Beheer BV nemen deel aan de begeleidingsgroep over de toekomstige buslijnen. Bij aanvang is er gestart met 13 mogelijke varianten, die nu terug zijn gebracht naar 2 varianten. Eén over de Fokkerweg en één centraal door het gebied.
Het worden vrijliggende busbanen, met snellere reistijd en minder haltes. De aanwezigen hebben met elkaar gediscussieerd en de aandachtspunten zijn door de Vervoerregio meegenomen.

 

 

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark