Werkzaamheden Capronilaan

donderdag 15 februari 2024

Ter hoogte van Capronilaan 3 vinden in verband met het verwijderen van een elektrakabel tussen 4 maart 07.00 uur en 15 maart 16.00 uur werkzaamheden plaats. U kunt enige verkeershinder ondervinden door een bermafzetting met een snelheidsbeperking van 30 km/u.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark