Werkz. HOVASZ en verbetering elektriciteitsvoorziening 

woensdag 03 februari 2021


Regelmatig ontvangt u een update van werkzaamheden op of rondom het Business Park die mogelijke hinder kunnen veroorzaken. Veelal zijn het terugkerende werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de aanleg of opschaling van glasvezel. Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats betreffende de HOVASZ en de verbetering van de elektriciteitsvoorziening.

Verbetering elektriciteitsvoorziening

Deze week hopen ze de laatste boringen aan de Fokkerweg af te ronden en daarna de kabels te trekken.  
Hierna monteert/last Visser Smit Hanab de kabels aan elkaar en vinden de herstelwerkzaamheden aan het groen als ook het asfalt plaats. Hiervoor is een beperkte tijdelijke verkeersmaatregel nodig, waarbij een stukje fietspad tussen de Tupolevlaan en Koolhovenlaan is afgesloten. Alternatieve route wordt via bebording aangegeven (van 1 t/m 19 maart).

Visser & Smit Hanab is bezig met het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen voor verbetering van de elektriciteitsvoorziening. Daarvoor worden met een boorinstallatie, kunststof mantelbuizen aangebracht waarin, na het gereedkomen van de boringen, met een lier elektriciteitskabels worden getrokken. 

Het boren is een bijzonder proces, met een bestuurbare boorkop wordt allereerst een verbinding gemaakt tussen het begin en eindpunt. Dit gaat tot op de vierkante meter nauwkeurig over een lengte van wel 1000m en 25m diep! Vervolgens wordt het boorgat groter gemaakt (ruimen) zodat de bundel van vier mantelbuizen er tegelijkertijd in kunnen worden getrokken. Tijdens het ruimen wordt de grond vervangen door boorspoeling, een herbruikbaar mengsel van water en bentonite (klei).  De bentonite-boorspoeling  versterkt de wanden van het boorgat waardoor deze na het terugtrekken van de boor niet instort en het gevaar van verzakking wegneemt.

Het voordeel van deze methode, is dat de overlast voor de omgeving beperkt is; er is minder ruimte nodig om de werkzaamheden uit te voeren en er vindt minder schade plaats aan het openbaar groen. De terreinen die door Visser & Smit Hanab zijn gebruikt, worden na gebruik in de originele staat hersteld.

Werkzaamheden project HOVASZ

Ter hoogte van de Kruising Fokkerweg / Kruisweg is men gestart met de aanleg van een vrijliggende busbaan, zodat Schiphol-Rijk beter wordt ontsloten met openbaar vervoer. Hier komen we op korte termijn op terug.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

« Terug

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark