Update parkeerregime

dinsdag 02 augustus 2022

U hebt kunnen waarnemen dat de uitrol van het parkeerregime met de daarbij behorende vergunningen niet voor 1 juli is geïmplementeerd door de gemeente. Er is aangegeven dat dit door interne aangelegenheden wederom niet is gehaald.

Parkmanagement is in gesprek met de gemeente om de gemaakte afspraken te prioriteren. Zodra er nieuwe berichtgeving is, zullen wij dit u melden.
Blijft u alstublieft meldingen maken van de parkeeroverlast, zodat de urgentie zichtbaar blijft bij de gemeente. Melden kan via de website https://formulieren.haarlemmermeer.nl/formulieren/direct-melden/no-login/categorie.
Vraag altijd om een terugkoppeling. Voor dossiervorming kan u de gemaakte melding ook terugkoppelen naar uw parkmanager.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark