Update aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

donderdag 21 juli 2022

Het is al een tijd geleden dat we over de stand van zaken van het project met u gecommuniceerd hebben.

Even een terugblik:

In 2016 is de Vervoerregio gestart met het organiseren van begeleidingsgroep voor de aanleg van de vrij-liggende busbanen rondom Schiphol. De Schipholring voor het openbaar vervoer is opgedeeld in deelprojecten.
Het laatste nog aan te leggen deel is de busbaan via de Fokkerweg bij ons Business Park.
Nadat het project deels heeft stilgelegen, is op 8 febr. 2021 een herstart geweest met de begeleidingsgroep (zie verslag).
Dit voorjaar heeft de provincie NH aangegeven dat de voorbereidingen van het project i.v.m. capaciteit wederom heeft stilgelegen, maar dat de herstart in de zomer zal plaats vinden. De gemaakte afspraken zullen herzien worden en met Parkmanagement besproken worden.
De provincie heeft aangegeven dat de start van de fysieke aanleg van de HOVSOOMR pas start in 2024. Voorlopig blijft de oude busroute gehandhaafd.

In De afgelopen periode heeft de Vervoersregio Amsterdam de aanleg van de busbaan HOV-SOOMR voorbereid. U heeft daarbij contact gehad met dhr. Jasper Hink van de Vervoersregio Amsterdam. Na deze voorbereiding wordt het project overgedragen aan de Provincie Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland draagt zorg voor de verdere voorbereidingen en de realisatie van de busbaan.

De afgelopen periode heeft u samen met dhr. Hink uw wensen en eisen ten aanzien van het project HOV-SOOMR besproken. Ter afronding van dit proces heeft dr. Hink u de bijgevoegde mail en brief toegestuurd waarin staat aangegeven hoe met uw wensen en eisen (klanteisen) wordt omgegaan. De klanteisen worden gebruikt om de scope (tijd, geld, kwaliteit) van het project vast te stellen. Klanteisen die niet gehonoreerd zijn, worden niet meegenomen in het project.

Omdat wij nog geen reactie hebben ontvangen op deze mail en brief wil ik hierbij verifiëren of u de mail en brief in goede orde heeft ontvangen en of u instemt met de inhoud.

 

De Vervoerregio Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en Provincie Noord-Holland onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden van HOV op de bedrijventerreinen Oude Meer en Schiphol Rijk, in aansluiting op de HOV Schiphol Oost en het Knooppunt Schiphol Zuid. Doel van het onderzoek is het verbeteren van de infrastructuur en de doorstroming van het openbaar vervoer op dit gedeelte. HOV SOOMR vormt onderdeel van het grotere HOV programma van de HOV Schiphol Ring, zoals ook de andere projecten HOV Schiphol Oost en de knooppunten Schiphol Noord en Schiphol Zuid.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark