Update aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer

dinsdag 02 augustus 2022

Het is al een tijd geleden dat we over de stand van zaken van het project met u gecommuniceerd hebben.

Even een terugblik:
In 2016 is de Vervoerregio gestart met het organiseren van begeleidingsgroep voor de aanleg van de vrij-liggende busbanen rondom Schiphol. De Schipholring voor het openbaar vervoer is opgedeeld in deelprojecten.
Het laatste nog aan te leggen deel is de busbaan via de Fokkerweg bij ons Business Park.
Nadat het project deels heeft stilgelegen, is op 8 febr. 2021 een herstart geweest met de begeleidingsgroep (zie verslag).

Dit voorjaar heeft de provincie NH aangegeven dat de voorbereidingen van het project i.v.m. capaciteit wederom heeft stilgelegen, maar dat de herstart in de zomer zal plaats vinden. De gemaakte afspraken zullen herzien worden en met Parkmanagement besproken worden.
De provincie heeft aangegeven dat de start van de fysieke aanleg van de HOVSOOMR pas start in 2024. Voorlopig blijft de oude busroute gehandhaafd.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark