Doorbraak handhaving langdurig gestalde voertuigen

dinsdag 15 februari 2022

Het proces parkeeroverlast op Business Park Oude Meer tussen Stichting Parkmanagement en de gemeente Haarlemmermeer loopt al geruime tijd. Maar er worden nú stappen gemaakt! De gemeente gaat handhaven op het langdurig stallen van voertuigen en trailers, hierin trekken zij twee lijnen:

De voertuigwrak-procedure
Kan het voertuig zelfstandig rijden, dan treedt de zogenoemde voertuigwrak-procedure in werking. Inhoudelijk betekent dit dat een voertuig als Wrak kan worden aangemerkt als hij 90 dagen ongebruikt op de (openbare) weg staat.
Als een voertuig is aangemerkt als Wrak, dan wordt een zogenoemde ‘last’ opgelegd. De eigenaar van het voertuig wordt verplicht deze te verwijderen en verwijderd te houden. Hiervoor heeft de eigenaar 14 dagen de tijd. Gebeurt dit niet, dan zal de gemeente z.s.m. na het verstrijken van die 14 dagen, het voertuig verwijderen.
 
De aanhanger-procedure
Dit houdt in dat aanhangers/trailers 3 dagen aaneengesloten op de (openbare) weg mogen staan. Hierna wordt een ‘voornemen last’ opgelegd: er wordt een stikker op de aanhanger/trailer geplakt waarmee de eigenaar er op wordt geattendeerd dat hij de regels heeft overtreden. Blijft het voertuig hierna nogmaals 3 dagen aaneensloten geparkeerd staan op de openbare weg, dan wordt de ‘definitieve last’ opgelegd. Dit betekent dat het voertuig binnen 3 dagen moet worden verwijderd door de eigenaar. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanhanger/trailer verwijderd door de gemeente.  
 
De snelheid van verwijdering bij beide procedures is afhankelijk van roosterbezetting van de handhavers en beschikbaarheid van de sleeppartner.
 
Aan de laatste aanpassingen van het verkeers- en aanwijzingsbesluit wordt gewerkt.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark