Certificaat KVO-B 3e hercertificering behaald

woensdag 20 april 2022


De audit voor de 3e hercertificering voor Business Park Oude Meer vond in de ochtend van 19 april plaats. Samen met de auditor is er een schouwronde op het Business Park uitgevoerd waarbij de highlights zijn toegelicht.
Een aantal aspecten die tijdens de audit naar voren zijn gekomen:

  1. De enquĂȘteresultaten geven aan dat de bedrijven minder tevreden zijn over het beheer en onderhoud (m.b.t. vuil) dan in 2019. Wellicht heeft dit te maken met de vele bouwactiviteiten. De gemeente en Stichting Parkmanagement Schipholregio laten een wekelijkse reinigingsronde uitvoeren. Tevens is besproken dat in de nieuwsbrief uitleg gegeven zal worden over het maaibeleid.
  2. Parkeeroverlast door m.n. niet gerelateerde voertuigen. Gemeente (inclusief  handhaving), politie en Stichting Parkmanagement Schipholregio werken aan een parkeerregime op maat. De uitrolling hiervan zal volgens de gemeente voor de zomer plaatsvinden.
  3. Hard rijden en tegen de richting in rijden blijft een aandachtspunt o.a. op de Koolhovenlaan, Douglassingel. I.o.m. handhaving en politie zal bekeken worden of hier acties op ondernomen kunnen worden.

De resultaten en mogelijke oplossingen zullen met bestuur besproken worden. Een terugkoppeling hierover volgt later. Binnen de KVO-B werkgroep is er een constructieve samenwerking met alle partijen.
Uiteraard zijn wij erg blij met het behaalde resultaat.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark