Bijpraatbericht

woensdag 24 februari 2021

In het programma Groot Schiphol Bereikbaar bundelen Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van I&W hun krachten. 

Hoe kunnen de positieve veranderingen vastgehouden worden in het post-coronatijdperk? Hoe kunnen werkgevers én werknemers geholpen worden bij een flexibel mobiliteitsbeleid en het spreiden van werk en verkeer over de week? Wat zijn de mogelijkheden in het OV en voor fietsforenzen, parkeren op afstand en de laatste kilometers fietsten? Hoe wordt er gewerkt aan een betere bereikbaarheid?

Lees het laatste Bijpraatbericht.

« Terug

Over Oude Meer

Stichting Parkmanagement Schipholregio is een stichting opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Oude Meer om gezamenlijk belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

Oude Meer

Een stijlvol bedrijvenpark